Kvalitativní výzkum běží online

S ohledem na probíhající druhou vlnou pandemie koronaviru se výzkumné projekty realizují především v online prostředí. Pokročilé technologie, umožňující sběr bez přímého kontaktu s respondentem, jsou u nás i ve světě již delší dobu zaběhnuté, na online se adaptovaly metody a techniky kvalitativního i kvantitativního výzkumu.

V předsednictvu SIMAR jsou nově Ondřej Veis a Michal Ševera

Členové SIMAR včera odpoledne na valné hromadě zvolili na příští dva roky nové předsednictvo. Předsedou se stal Ondřej Veis z NMS Market Research a místopředsedou Michal Ševera z Data Collect. Oba byli zvolení jednomyslně. Výkonnou ředitelkou SIMAR zůstává Hana Huntová.

Osobní dotazování bezpečně pokračuje i na podzim

Agentury sdružené v SIMAR si stanovily pravidla bezpečného a šetrného dotazování (CAPI).

Výběrový kousek

06. 11. 2020 – SIMAR

Světový výzkumný trh: pokračující (r)evoluce

Celosvětový obor výzkumu trhu, veřejného mínění a datové analytiky podle ESOMAR dosáhl v roce 2019 obratu bezmála 90 miliard dolarů. ESOMAR Industry Report nám umožňuje pohled na „MRX“ obor v mezinárodním srovnání a zachycuje trendy, které jsou pro obor výzvou a zároveň příležitostí.